TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2020 yılı sonuçları değerlendirildi. Yapılan değerlendirmede, internet kullanımının 2020 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde %79,0 olduğu, bu oranın bir önceki yılda %75,3 olduğu bildirildi. İnternet kullanım oranlarının 16-74 yaş grubundaki erkeklerde %84,7 iken, kadınlarda %73,3 olduğu belirtildi. […]