Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe, katledilişinin24.yıldönümünde de unutulmadı… Gündemdeki bir haberi takip ederken, 8 Ocak 1996’da gözaltınaalındıktan sonra dövülerek öldürülen gazeteci Metin Göktepe’ninşahsında; görevini yerine getirirken çeşitli nedenlerle hayatınıkaybeden tüm basın emekçilerini bir kez daha anıyoruz.Bugün ülkemizin basın özgürlüğü karnesi oldukça kötü durumda. Bualanda Afrika Ülkelerinin bile gerisinde olan Türkiye, […]