Yapılan son uluslararası çalışmalar gösteriyor ki, sanayi devriminden günümüze dek geçen süre içinde hava sıcaklıkları dünya genelinde ortalama 1.5 oC artmıştır. Mesut Efe Büken | Çukurova Üniversitesi Çevre Bilimleri Akademisi Araştırma Görevlisi | Çevre Mühendisi Mauna Loa gözlemevi, atmosferdeki en önemli sera gazlarından olan karbondioksit salımını (CO2) 1958 den beri […]