Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği(TMMOB), Adana Barosu, DİSK, KESK ve Adana Tabip Odası temsilcileri, 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü nedeniyle, ‘Emekçilerin Hayatı Daha Fazla Kar İçin Feda Edilemez, İş Cinayetlerine Son’ başlıklı ortak basın açıklaması düzenledi. Açılış konuşmasını yapan TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Erol Salman, Avrupa […]