Sosyal Bilimciler “Pandemi”yi anlattı -

Sosyal Bilimciler “Pandemi”yi anlattı

Literatürün pandemi dönemini içine alan en kapsamlı araştırmalarını içeren, Sosyal Bilimci Gözüyle Pandemi kitabı yayımlandı. Köşe yazarımız Nagihan Alan Yiğit’in de yazarları arasında bulunduğu kitap, 41 sosyal bilimcinin pandemi dönemine yönelik yaptıkları araştırmalara kaynaklık ediyor.

Sosyal Bilimci Gözüyle Pandemi: Covid-19 üzerine Araştırma, Uygulama ve Tartışmalar kitabı Literatürk Academia yayınlarından çıktı. 26 farklı konuda 41 Sosyal Bilimcinin araştırmalarına kaynaklık eden kitapta, Adananediyor.com yazarlarından Nagihan Alan Yiğit de dört araştırmacı ile ortaklaşa yaptıkları “Covid-19’a Mekânsal Sınırlılıklar Bağlamında Etnografik Bir Yaklaşım: Deneyimler ve Tanıklıklar” başlıklı saha araştırmasıyla katkı sundu.  


Prof. Dr. Erhan Eroğlu ve Doç. Dr. Figen Ünal Çolak’ın editörlüğünü yaptığı bu kitap; başlangıcını bildiğimiz ama nasıl gelişeceğini bilemediğimiz pandemi sürecinde, iletişim ekseninde sosyal bilimci bakış açısıyla hazırlanan çalışmaları bir araya getirmek ve pandemiye farklı açılardan bakabilmek amacıyla hazırlandı. Kitap çeşitli kuram, araştırma ve tartışmaları içeren, farklı üniversitelerden ve kentlerden araştırmacıların pandemi ile ilgili çalışmalarını bir araya getirdi. Pandemiye çok yönlü bir yaklaşım getiren kitapta, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı’nın kullandığı Hakla İlişkiler stratejilerinden medyanın pandemiye bakışına, pandemi sürecinde yalan haberden, yeni normal kavramına kadar süreçte deneyimlediğimiz hemen her konuda araştırma yer alıyor. Kitap, 80 lira etiket fiyatıyla raflarda ve internet sitelerinde satışa sunuluyor.

Bir cevap yazın