Sönmez çocuk işçiliğine dikkat çekti çözüm önerdi -

Sönmez çocuk işçiliğine dikkat çekti çözüm önerdi

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı, ÇUKUROVA SİFED ve ADSİAD Başkanı Süleyman Sönmez, toplumda yalnızlaşma ve çocuk işçiliği sorununa dikkat çekti

MERSİN – Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkan Yardımcısı, Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED) ve Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) Başkanı Süleyman Sönmez, günümüz dünyası toplumunda yalnızlaşma ve çocuk işçiliği sorununa dikkat çekti.

Mersin’de kurulu Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları Derneği (ÇUGİDER) evsahipliğinde düzenlenen ‘Toplumda Yalnızlaşma ve Çocuk İşçiliği’ temalı 20 eserlik sergi ve söyleşinin konuğu olan Sönmez, teknolojik gelişmelerdeki devrimin değişime de neden olduğunu, TÜRKONFED, ÇUKUROVA SİFED ve ADSİAD olarak bu değişimi kaldıraç olarak gördüklerini söyledi. TÜRKONFED ve çatısı altındaki ÇUKUROVA SİFED’in gönüllü yapısı ve paydaşlarıyla ülkemizin her sorununu dert edindiğini, toplumdaki yalnızlaşma ve çocuk işçiliğinin de federasyonu ve dernekleri yakından ilgilendirdiğini söyleyen Sönmez, insanın doğası gereği toplumsal bir varlık olduğunu ve gelişiminin toplum içerisinde olmasıyla doğru orantılı olduğuna dikkat çekti.

Son 20 yılda tüm dünyada yoğun olarak kullanılmaya başlanan akıllı cihazların bireyler arasında kopukluğa neden olduğunu da ifade eden Sönmez, dünya ile barışık, global yaşamın ve özgürlüklerin ve aynı zamanda sorumluluk alanlarının kesitlerinde ilerlemenin ülke içerisinde yalnızlığı öteleyeceği gibi insanların gelecek kaygısının da azalmasına yardımcı olacağını belirtti. 
“ÇOCUK TANIMINDA GÜÇLÜKLER VAR”

Türkiye’de ve dünyada çocuk teriminin objektif olarak tanımlanmasında güçlükler bulunduğunu dile getiren Sönmez, “Birleşmiş Milletler’in Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin 1.maddesine göre, 18 yaşına kadar her insan bir çocuktur. Medeni hukuktaki rüşt yaşı dikkate alındığında, 18 yaşını doldurmamış olan herkes “küçük” olarak adlandırılmaktadır” dedi.

2019 verilerine göre dünya genelinde 159 milyon çocuk işçi bulunduğunu anımsatan Sönmez, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) adaylık sürecinde olan ülkeler ile kıyaslandığında Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Sırbistan’dan sonra en çok çocuk işçiliğine sahip olan ülke konumunda bulunduğunu ifade etti. Çocuk işçiliğinin sadece Türkiye’nin değil özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin büyük sorunu olduğunu belirten Sönmez, “Türkiye’de TÜİK rakamlarına göre geçen yıl itibarıyla 12 milyon 971 bin 396 genç nüfus olduğu belirlenmiştir. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,8’ine karşılık geliyor. 2018 yılı itibariyle Türkiye nüfusunun yüzde 15,8’ini 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu. Genç nüfusun varlığı dikkate alınarak Meslek Liseleri’nin hem sayısı artmalı hem de eğitim modelleri geliştirilmelidir. Türkiye’nin uzun vadede istihdam sorununa çözüm olacak, yeni marka değerleri yaratacak, üretim bantlarını çeşitlendirecek, dünya ile rekabet edebilecek bir yapıya kavuşturmak istiyorsak genç nüfusumuzu çok iyi değerlendirmek zorundayız” dedi.
MESLEK LİSELERİNİN ÖNEMİ
‘Marka Okul Projesi’ örneğinde olduğu gibi ADSİAD ve ÇUKUROVA SİFED’in büyük önem verdiği meslek liselerinin hem sayısının artması hem de dünya genelinde başarılı örneklemelerle yeni kalifiye personel yetişmesine imkan sunulması gereğine değinen Sönmez,  şunları söyledi:

“ADSİAD, marka okul olarak belirlediği Adana Karşıyaka Endüstri Meslek Lisesi’nin teçhizatından öğrencilerin stajına, sosyal aktivitelerden diğer gereksinimlerine kadar katkı sağlayarak okulun tercih edilen bir eğitim kurumu olma sürecini hızlandırmıştır. Çocuk işçiliğinin asgari düzeye indirgenmesi ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi için mesleki eğitimin kalitesi artırılarak, mesleki eğitime katılım özendirilmeli ve bu okul mezunlarının üniversiteye geçişlerinde kolaylıklar sağlanmalıdır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin daha iyi bir Türkiye’de, daha iyi bir dünyada, huzur ve refah ortamında yaşamasını ümit ediyorum.”
Sergi ve söyleşinin sonunda Süleyman Sönmez ve ÇUGİDER Başkanı Süleyman Aktaş tarafından sergideki eserleri nedeniyle Umut Çelik’in yanı sıra katkıda bulunanlara teşekkür plaketi sunuldu.

Bir cevap yazın