Şevkin: Kadın kooperatiflerine vergi muafiyeti getirilsin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, kadın kooperatiflerinin kamu ve diğer kurum ve kuruluşlarından aldıkları hibelerin vergiden muaf olmasının yanı sıra kadın kooperatiflerinin ortak içi işletmelerinin kaydının ayrı tutulması, vergi muafiyeti sağlanması, basit usül şartlarını aşmayan kooperatiflerden vergi alınmaması çağrısında bulundu.

Mecliste, “Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 13. maddesi üzerine CHP grubu adına konuşan Dr. Şevkin, “Sosyal amaçlarla açılan merkezler KDV’den muaf tutulmalı. Kooperatif ortaklarının emekleri karşılığı elde ettiği SGK kapsamında olmayan gelirler vergiden muaf olmalıdır. Ülkemizde kadın adının her alanda daha çok var olması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Kadınlarını kalkındıramayan ülkelerin medeniyet seviyesine ulaşamadığına işaret eden Dr. Şevkin, bütünleyici bir destekleyici mekanizma hayata geçirilmedikçe, kadın kooperatiflerinin sadece ayakta kalma mücadelesi vermeye devam edeceğini ve ne yazık ki gelişemeyeceğini söyledi. Türkiye’de yoksullukla mücadele ve kadınların güçlendirilmesinin önemli araçlarından birinin de kooperatifler olduğuna dikkat çeken Dr. Şevkin, “Ülkemizde 192’si aktif toplam kadın kooperatifi sayısı 227’dir. Mahallelerde hayatı dönüştüren en önemli unsurlardan biri de kadın kooperatifleridir” dedi.

“10 KADINDAN 7’Sİ İŞ BULAMIYOR”

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılımının düşük olduğunu ifade eden Dr. Şevkin, “15 yaş üzeri 30 milyon 695 kadın nüfusundan sadece 10 milyon 723 bini işgücüne katılabiliyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen, kadını istihdam dışına iten politikalar ile sosyal yaşamdan uzaklaştırılan kadınlar, Türkiye’de hem ekonomik hem de sosyal özgürlükten yoksun yaşamaktadır. Türkiye’de kadının karşısına en büyük sorun olarak şiddet, işsizlik, eğitimsizlik ve taciz geliyor. Ülkemizde her 10 kadından 7’si iş bulamıyor. Kadınların istihdama katılım oranı yüzde 29,3 ve maalesef 15 yaş üzeri 20 milyon kadın iş yaşamı dışında kalıyor. Kadın, erkeklerle yaptığı aynı işe rağmen daha az ücret alıyor. Yüzde 34,93’ü bir işte çalışmıyor veya iş arıyor. İşsizlik türlerinin tamamında maalesef kadın adına rastlıyoruz. Pandemi sürecinde bu sayı daha da artmış durumda.  9 milyon 635 bin ev kadını iş gücüne dahil olamıyor ve iş bulma umudu olmadığı için iş aramıyor ve işsiz sayılmıyor. 15-24 yaş aralığındaki 5 milyon 795 bin olan genç kadının yüzde 32’si, ne eğitime katılabiliyor ne de iş yerinde çalışabiliyor” diye konuştu.

“FONLARDAN VERGİ ALINMASIN”

Kadınların ekonomik amaçlı iş kurma, sosyal açıdan güçlenme ve ortak sorunlara çözüm üretme amacıyla kooperatif kurduğunu dile getiren CHP’li Dr. Şevkin, şunları söyledi:

“Kadın Kooperatifleri; ekonomik hayatta kendine yer bulamayan kadınlar için istihdam ve gelir elde etme imkânı sağlamaktadır. Çok düşük sermayelerle başladıkları işleri geliştirmek, ortaklarını sosyal ve ekonomik olarak güçlendirmek amacıyla, Ticaret ve Tarım Bakanlıkları, Kalkınma Ajansları, AB gibi kurumlardan hibe fonları alabilmektedir. Tamamının amaca uygun olarak kullanılsa bile vergi alınmakta ve bu da kadınların bu fonlara erişimlerini zorlaştırmaktadır. Kooperatif için doğrudan bir gelir olamayan, amacı doğrultusunda harcanma şartına bağlı olan hibelerden kadın kooperatifleri daha fazla yararlanabilmeli ve dar gelirli kadınların güçlendirilmesi ve istihdama katılması için projeleri hayata geçirebilmeleri sağlanmalıdır. Ortalama bir kadın kooperatifi 2,5 yılda feshedilmektedir.  Kanuni yükümlülüğünü yerine getiren, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan kooperatifler ile ortaklarının çoğunluğu engellilerden oluşan kooperatiflere, bu koşulları sürdürmesi kaydıyla ilgili oda nakdi destek yapmalıdır.”

Bir cevap yazın