"Narenciyede tablo karanlık değil" -

“Narenciyede tablo karanlık değil”

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, TBMM Genel Kurulu’nda; İYİ Parti Grubunun İçtüzüğün 19’uncu maddesine göre vermiş olduğu öneri üzerine söz aldı.

Narenciye ihtiyacının 3’te birinin karşılandığı Adana’da mevsim şartları nedeniyle bu yıl rekolte beklendiği gibi olmadı. Çiftçi umduğunu bulamazken, Suudi Arabistan da narenciye ürünlerini gümrük kapısında analiz için bekletmeye başladı. Bu durum üzerine TBMM Genel Kurulu’nda söz alan AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru,
“Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; İYİ PARTİ’nin Meclis araştırma komisyonu açılması teklifi üzerine aleyhte söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, ülkemizde turunçgil üretim alanımız altıntop, limon, portakal, mandalina bazında 2002 yılında 1 milyon dekar iken 2018 yılında yüzde 38 artışla 1.434.895 dekara yükselmiştir. Aynı dönemde, ülkemiz turunçgil üretimi 2002 yılında 2,4 milyon ton iken yüzde 104’lük artışla 2018 yılında 4,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı TÜİK tahminlerinde toplam turunçgil üretimimizin yaşanan iklimsel olumsuzluklar nedeniyle 4,3 milyon ton seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

2002 yılında toplam turunçgil ihracatımız 811.474 ton iken 2018 yılında 2 milyon tona ulaşmıştır. 2019 yılı ilk dokuz ayında ise 640 bin tonluk ihracatımız söz konusudur. Hasat yeni başlamıştır zaten. Aynı dönemde, ülkemizin ihracattan elde ettiği gelir 2002 yılında 258 milyon dolar iken 2018 yılında 890 milyon dolara ulaşmıştır. 2019 yılı ilk dokuz ayında ise 277 milyon dolar seviyesindedir. Hem alanda hem de üretimdeki artışta Bakanlığımızın vermiş olduğu destekler, hibe programları, eğitim ve yayım çalışmalarının yanında üreticilerimizin daha bilinçli, modern tarım tekniklerini uygulamalarının katkısı büyüktür.

Zamanımız fazla yok. Sadece bu rakamlarla dahi belli olduğu üzere tablo değerli milletvekillerimizin anlattığı gibi karanlık değildir.

Daima ifade ettiğimiz gibi üreticimizin yanındayız. Bir sorun varsa gereğini yapacak güce, bilgiye de sahibiz, herkesin gönlü rahat olsun. Çiftçilerimizin hem ihracattaki hem üretimdeki bütün sorunlarının çözümü noktasında Hükûmetimiz var gücüyle gayret ediyor. Biz de sahada Adana Milletvekili olarak Çukurova’daki bütün çiftçilerimizin sorunlarına gereken ilgiyi, alakayı gösteriyor ve çözüm noktasında Bakanlık nezdindeki çalışmalarımıza bir bütün olarak devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Bir cevap yazın