JMO: Madencilik politikaları yeniden ele alınsın -

JMO: Madencilik politikaları yeniden ele alınsın

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Madencilik politikalarının masaya yatırılarak yeniden ele alınmasını istedi.

Dr. Tatar, “TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, milyonlarca yılda oluşan ve yenilenemez yeraltı kaynaklarımız olan madenlerimizin kamu yararı doğrultusunda uluslararası norm ve standartlar baz alınarak aranmasını, işçi sağlığı ve güvenliğini esas alarak; çevreyi, doğal ve kültürel zenginliklerimizi koruyarak değerlendirilmesini ve buna yönelik politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini bir kez daha yineliyoruz” dedi.

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN TALEPLERİ

Maden politikalarının güncellenmesi gerektiğine işaret eden TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, taleplerini şöyle sıraladı;

 • Özelleştirmelere, taşeronlaştırmaya derhal son verilmelidir.

 • İnsanı merkezine almayan, en kısa sürede en fazla karı hedefleyen; günlük çalışma süresi uzun, ücreti düşük, güvencesiz, sendikasız çalışma ortadan kaldırılmalıdır.

 • Öncelikle özel maden işletmelerinde maliyet unsuru olarak görülüp uygulanmayan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri tam olarak uygulanmalıdır.

• İş güvenliği denetimi eksiksiz yerine getirilmeli, denetimin özelleştirilmesi uygulamalarına derhal son verilerek kamusal denetim etkinleştirilmelidir.

• Kazaların önlenebilmesi için sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

 • Madencilik sektöründe faaliyet gösteren her işletmede acilen risk değerlendirmesi yapılmalı, çalışması uygun olmayan işletmeler gerekli tedbirleri almak üzere hemen kapatılmalıdır.

 • Bütün maden işletmelerinin bilimsel ve teknik esaslara, uluslararası güvenli çalışma standartlarına uygun faaliyet göstermesini sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalı, ilgili meslek disiplinlerinin koordineli çalışması ve işverenden mali bağımsızlığı sağlanmalıdır.

• Maden işletmelerinde jeolojik – jeoteknik ve hidrojeolojik çalışmalara sadece işletme öncesinde değil, gelişmiş ülkelerin uyguladığı gibi, işletme sırasında hatta işletme sonrasında da gerekli önem verilmelidir

“MADENCİLİKTE DOĞRU POLİTİKALAR HAYATA GEÇİRİLMELİDİR”

Madencilikle ilgili doğru politikaların hayata geçirilerek, yenilenemez nitelikteki doğal kaynaklar olan madenlerin, katma değeri yüksek, en verimli biçimde, çevresel değerler gözeterek değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Dr. Tatar, “Madenlerin fayda ve maliyet analizi yapılarak işletilmesi; yurt içinde yüksek katma değer yaratacak şekilde uç ürünlere dönüştürülerek ülkenin gelişmesinde, toplumsal refahın yükseltilmesinde madenciliğin katkılarının arttırılması perspektifi, Odamızın madenciliğe ilişkin temel yaklaşımı olmuştur. Bu nedenle, “Her Yerde, Her şeye ve Halka Rağmen” maden işletmeciliği yapılmasının doğru olmadığını ifade ediyoruz. Madencilikten elde edilecek ekonomik yarar, toplumsal fayda-maliyet analizlerinde; doğuracağı çevre sorunları ve giderilmesini de öngörecek bir bütünlük içinde değerlendirilmeli ve kararlar buna göre verilmelidir.”

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar,  sözlerini şöyle tamamladı;

 “Dünya Madenciler Günü’nü ölümlerle anmayarak; yaşanası güzel bir ülkede kutlanacak bir güne dönüştüreceğimize olan inancımızla, maden kazalarında yaşamını yitiren maden emekçilerini saygıyla anıyor, madenleri arayıp bulan, işleyen, alın terleri ile maden ocaklarını aydınlatan tüm maden emekçilerinin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü‘nü kutluyoruz”

Bir cevap yazın