"Hekimler meslek etiğine uygun davranmalı" -

“Hekimler meslek etiğine uygun davranmalı”

İşyeri Hekimleri, Adana Tabip Odası’nın düzenlediği forumda, “TTB’nin ve SGK’nın İşyeri Hekimlerinin çalışmaları ile ilgili yayınladıkları duyurular ve Hukuki Sorunları” tartıştı.

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı Dr. İsmail Bulca ve Adana Tabip Odası Avukatı Ebru Atıcı Sevindik’in yönettiği forum, Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal’in konuşmasıyla başladı. Sağlıkta Dönüşüm Politikası ile hekim ve sağlık çalışanlarının sıkıntılarının arttığını belirten Başkan Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Hekimlerin çalışma alanları çok farklı olduğu için her alanın kendine özgü sorunları mevcut. ‘İş Yeri Hekimliği’nin de ciddi sorunları ve sahada ki arkadaşlarımızın sıkıntıları bulunuyor. Bu sorunlara Tabip Odasında birlikte örgütlü mücadele ile çözüm bulabiliriz. Bu gün burada karşılaştığımız sorunlarımızı irdeleyecek, hukuki haklarımızın neler olduğu konusunda bilgileneceğiz. Ben geldiğiniz için sizlere ve forumu yönetecek Dr. İsmail Bulca ve avukatımız Ebru Atıcı Sevindik’e teşekkür ediyorum.” dedi.

Dr. İsmail Bulca ve avukatı Ebru Atıcı Sevindik’in yönettiği forumda; TTB’nin diplomalarını kiralayan İşyeri Hekimleriyle ilgili yazısının değerlendirilmesinde, Hekimlik Meslek Etiğine uymayan bu durumun, mesleki değerleri ve işçi sağlığını olumsuz etkilediğini , aynı zamanda hekim emeğinin değersizleşmesine yol açacağı için önlenmesi gerektiği, bu hekimlerin onur kurullarında yargılanarak cezalandırılması gerektiği üzerinde duruldu. Diplomasını kiralayarak hekimlik değerlerini yıpratan, toplum sağlığını hiçe sayan bu hekimlerin ortaya çıkartılmasının ve yargılanmasının sağlanmasının tüm hekimlerin görevi olduğu ifade edildi.

SGK’nın İSG-KATİP’te yayınladığı, İşyeri Hekimlerinin çalışma saatlerini düzenleyen duyurusu için yapılan tartışmalarda ise, İşyeri Hekimlerinin çalışma koşullarının kötüleşmesinden dolayı, birden fazla işte çalışmak zorunda kaldıkları, ama bu durumun kendi tercihleri olmadığı, mecbur kaldıkları ifade edildi. Haftalık 45 saatten fazla çalışmanın bir meslek örgütü olarak savunulamayacağı, meslek örgütünün hekimlerin daha fazla çalışmasını değil , daha iyi koşullarda çalışması için çaba sarfedebileciği ifade edildi. Hekimlerin, çalışma koşullarının ağırlaşmasının, mesai sürelerinin uzamasının, İşçi sağlığını   ve toplum sağlığını olumsuz etkilediği ifade edildi.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının, İşçi sağlığı ve İşyeri Hekimliği alanını tahrip ettiği, hekimlerin çalışma ve yaşam koşullarının kötüleşmesinde esas nedenin bu yasa olduğu, bunun yanısıra hekimlerinde bu dönemde hekimlik meslek etiğine uygun davranmalarının öneminden bahsedildi. Hekimlerin  yaşam koşullarının düzeltilmesinin yolunun, daha fazla çalışmayla değil, daha nitelikli hekimlik faaliyeti ile, daha nitelikli sağlık hizmeti sunmakla olacağı vurgulandı. Hekim emeğinin değerlenmesinin yolunun, hekimlerin meslek örgütü etrafında birleşmesinden geçeceğinin yanı sıra hukuki hakların neler olduğu, hangi durumda neler yapılması gerektiği konuşuldu.

Bir cevap yazın