Gürer: Girdi maliyetlerindeki artış üreticiyi borçlandırıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yıllara göre tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketim
miktarı ve fiyatları arasında oluşan farkın son yıllarda tarımsal üretimi ciddi oranda olumsuz
etkilediğini belirtti. 


Gürer, “2017 yılından 2020 yılına geçen süreçte tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji
miktarının yüzde %65 oranında arttı. Enerji fiyatlarında ise 2019 yılından günümüze %71 oranında
zam yapıldı. Tüm tarımsal girdi maliyetlerinde yaşanan artışa ek olarak 2 yıllık bir süreç zarfında
tarımsal sulamada kullanılan elektriğe %71 oranında zam gelmesi çiftçileri büyük bir çıkmazın içine
sürükledi” diye konuştu.
 
2 YILDA YÜZDE 71 ZAM
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2019 yılı başında tek terimli orta gerilim tarımsal sulama
abonelerine uygulanan elektrik tarifesi 1 kWh için 37,05 kuruş iken 2021 yılında 63,11 kuruşa çıkarak
%70, çift terimli orta gerilim tarımsal sulama abonelerine uygulanan elektrik tarifesi ise
36,77 kuruştan 63,00 kuruşa yükseltilerek % 71 oranında zamlandı. Üretici ürettiği hiçbir üründe
girdilere gelen zam oranında bir kazanç sağlamazken her geçen gün daha da kötüye gitmektedir”
ifadelerini kullandı.


TARIMSAL SULAMADA ELEKTRİK TÜKETİMİ ARTIYOR
Tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisi 2017 yılında 6.537.065 MWh, 2018 yılında
8.799.145 MWh, 2019 yılında 8.553.367 MWh ve 2020 yılında ise 10.805.968 MWh miktarlarına
ulaştı. En çok tüketimin yapıldığı ilk 4 il ise sırasıyla Şanlıurfa 1.864.579,03 MWh, Konya
1.317.439,81 MWh, Mardin 541.303,17MWh, İzmir 393.409,08 MWh oldu.


GİRDİ MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ ÜRETİCİYİ BORÇLANDIRIYOR
Tarımsal girdilerde yaşanan artışın hiç hız kesmeden devam ettiğini gübre fiyatlarında bu yıl tarihte
görülmemiş zam artışının yaşandığını belirten Gürer, “Gübre, tohum, mazot ve sulama suyunun
çıkarılmasında kullanılan elektrik enerji maliyeti gibi çiftçinin üretim girdilerinin fiyatlarında sürekli
artış yaşanmakta ve bu durum girdi maliyetleriyle beraber çiftçi borçlarında da doğru orantıda artış
göstermesine neden olmaktadır. Çiftçinin bankalara olan borcu 149 milyar TL’yi bulurken, bankacılık
sektörü tarafından tarım kredisi takip hesaplarında izlenen stok müşteri sayısının 174 bin 280 kişiyi
bulması, tarımın geleceği açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

GÜVENCE BEDELLERİNDE YAŞANAN ARTIŞ
Gürer, “Elektrik enerji fiyatlarında yaşanan artış çiftçilerin daha az su kullanmasına neden oluyor.
Üretiminin sürdürülebilmesi için yeraltından çıkarılan suya muhtaç durumdalar. Ancak elektrik
şirketleri, çıkarılan su miktarı ve neticesinde elektrik enerjisi kullanımındaki artışı sebep göstererek,
çiftçilere güvence bedellerinin 2 katına çıkarılacağı yönünde yazı gönderiyorlar. Elektrik fiyatlarında
yaşanan artışın mağdur ettiği yetmezmiş gibi bir de güvence bedellerinin yükseltilmesi çiftçiyi
kaygılandırıyor” dedi.

Bir cevap yazın