Eğitim Sen Adana Şubesi: Vakıf ve derneklerle yapılan bütün protokoller iptal edilmelidir -

Eğitim Sen Adana Şubesi: Vakıf ve derneklerle yapılan bütün protokoller iptal edilmelidir

MEB’in 25.12.2020 tarihli yazısı bugün itibariyle okullara gönderilmeye başlanmıştır. İlgi yazıda ‘’Server Yaşam Vakfı’’ tarafından 18.01.2021-05.06.2021 tarihleri arasında Türkiye geneli tüm illerde resmi/özel okul ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ‘’9. Ufka yolculuk bilgi ve kültür yarışması’’ düzenleneceği bilgilendirilmektedir.

MEB ‘in bu tür vakıflarla bu tür protokol yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bu protokole istinaden bu tür etkinliklerin okullar ve öğretmenler aracılığıyla öğrencilerimize duyurulması doğru değil. Okul ve öğretmenler bu vakıflarla öğrenciler arasında köprü görevi göremez. Anayasa ve 1739 MEB Temel Kanunda belirtilen kamusal hizmet olan eğitim-öğretim faaliyetlerinin içeriğinin oluşturulması, uygulanmasının gözetim ve denetiminin devletin hizmet alanlı içerisinde olduğu, genel idari esaslara göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerektiği ve devredilemeyeceği açıktır. Aksi halde eğitim-öğretim hizmetleri dini vakıf cemaatlerin vesayetine terk edilmesinin ciddi tehlikeli sonuçları olacaktır.

MEB temel amacına uygun olarak öğrencilerimizi evrensel normlara ve insan haklarına göre yetiştirmek zorundadır. Öğrencilerimiz demokratik, laik, ve bilimsel bir eğitim almalıdırlar. Bu nedenle dini vakıf ve derneklerle yapılan bütün protokoller iptal edilmelidir.

Eğitim Sen olarak bu konuda suç duyurusunda bulunup dava açacağımızın bilinmesini isteriz.

Bir cevap yazın