Corona virüsü ırkçı virüsü yenebilir mi? -

Corona virüsü ırkçı virüsü yenebilir mi?

Krizden sonraki dönemde yalnızca virüsün panik, güvensizlik ve çaresizlik ikliminin etkilerini göreceğiz.

Nesrin Rihani


Krizi kullananlara, yanlış haberlere ve komplo teorilerine karşı,
devletlerin elinde iki kalkan vardır: şeffaflık ve soğukkanlılık.
Tabi ki Corona salgını, sadece bireyler için hayati öneme sahip olmakla
kalmaz, bu salgının büyük siyasi ve ekonomik sonuçları da olacaktır.
Birçok uzman, salgın krizinden sonra dünyanın önceki haliyle aynı
olmayacağını iddia ediyor.


Avrupa’ya gelince, krizin mevcut durumu hem mevcut hükümetler hem
de yükselen sağcı akımlar için uzun süre önemli sonuçlar doğurabilir.
Kriz durumlarından yararlanmak isteyen popülist partiler ve aşırı sağ
akımları doğal olarak politik yönde kullanmak istiyor.

Ve Trump, ayrıca Corona virüsünü “Çin virüsü” olarak adlandırarak
“Çin’in düşman olduğu” duygusunu güçlendirdi.
Dahası; Trump, Alman şirketi Kovacs’a, Amerika için Corona aşısını
sadece bir milyar dolara üretmek için yaptığı bir teklifle krizi kurtarıcı
rolünde ortaya çıkma fırsatına dönüştürmek için çalıştı.

Aşırı sağcılık yanlısı partiler, Corona salgınının uzun zamandır
savundukları tezlerini, sınır kapatma çağrılarını, kendi kendine yeterliliği
ve Avrupa Birliği’nin işe yaramazlığını ve yabancıların ülkeye sabotajı
iddiasını desteklediğini görüyorlar.

Gerçek şu ki, Avusturya ve Macaristan gibi ülkeler, Avrupa
dayanışmasının bir efsaneden başka bir şey olmadığını, sınırların
varlığının sadece Avrupa Birliği dışında olan ülkeler için değil, ülkeler
arasında da olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği’nin kurucu üyesi olan, salgının trajik bir şekilde çarptığı
İtalya’ya, talebine rağmen maskeler dahi verilmedi.
Çinlilere Yönelik Irkçılık, Müslümanlara Da Gösterilecek
Korku ve güvensizliğin arttığı kriz zamanlarında toplumlar daima günah
keçisi arar.

Ve Corona virüsünün, Çin’den çıkıp yayıldığı düşünülürse, Avrupa
kamuoyunun, Çin’e karşı önyargılarını artıracak gibi görünüyor, bu da
uzun süredir bir tehlike ve ortaya çıkan toplam güç olarak tasvir ediliyor.
Çin’den gelen her şeyin tehlikeli ve kötü olduğu düşüncesinin artması da
kuvvetle muhtemeldir.

Ancak Avrupa, hafife alınamayan bir güç olan Çin ile disiplinli bir işbirliği
geliştirmek zorunda kalacak ve Avrupa kamuoyunu bunu yapmaya ikna
etmeye çalışacak.
Öte yandan, son dönemde Avrupa’daki ırkçılık Müslüman karşıtı bir
karakter aldı ve Müslümanlar, hedefleri arasındaydı.
Bu salgın krizi ile Çinlilere / Asyalılara yönelik düşmanlığın, bu eğilime
ekleneceği söylenebilir.

Ancak Çin karşıtı bir ülkenin destekleyeceği ırkçılık, Müslümanları ve
mültecilere yönelik düşmanca politikaları yeniden harekete geçirecek
çünkü Müslümanlar Avrupa’nın en büyük yabancı cemaati.
Ancak Çin karşıtı düşmanlığın destekleyeceği ırkçılık, Müslümanlara da
saldıracak ve mültecilere yönelik düşmanca politikaları da artıracak.

Müslümanlar Avrupa’nın en büyük yabancı topluluğu olduğu için aşırı sağ
ve Avrupa medyası yeni sığınma dalgasının yanı sıra bu krizi daha
büyük bir tehlike olarak görecek.
Felaketin Kendisi Bir Felaket Senaryosu İle Karşı Karşıya
Gerçek krizlerin olmadığı zamanlarda, kitleler varsayılan felaket
senaryolarının ardına kayma, terör iklimine dalma ve gerçekçi olmayan
seçimler yapma eğilimindedir.

Ancak insanların olduğu gerçek kriz anlarında hayatlarının tehlikede
olduğunu anlayınca insanlar parlak, hayali ideolojik konuşmalar veya
bölücü propaganda istemezler, krizi çözmek için gerçekçi adımlar
atılmasını beklemektedirler.
Bu gibi zamanlarda insanların, hayali varsayımlar ve popülist söylemler
aramak yerine gerçek bilgi, profesyonellik deneyim ve sert yönetim olsa
bile güçlü bir devlet ve gerçekçi politika arzusu artar.

Fakat şimdiye kadar iktidarda denenmemiş aşırı sağ partilerde, böyle bir
siyasi yönetim deneyimi ya da baskın bir bilimsel konum yoktu.
Aşırı sağ muhalefet, mevcut hükümetlerin temelsiz iddialar ve komplo
teorileri kullanarak krizi çözemediğini göstermek istiyor.

Oysa gerçek kriz durumlarında insanlar felaketi anlatan değil, daha
güçlü, güvenilir uluslar ararlar.
Felaket gerçekleştiğinde, kimse olası senaryoları ciddiye almaz, Çünkü
insanlar varsayımsal komplo teorisyenleri değil felaketi gerçek
politikacılar ve uzmanlar tarafından işletilmesini istiyor.
Gerçek bir tehlike olmadığında, insanları sindirmek kolaydır. Ancak
gerçek bir felaket ve panik varsa, bu korkuyu besleyen insanlar aranmaz,
bu süreci sürdürebilen politikacılar aranır.

Ancak; gerçekçi politikacılar kriz durumlarına çağrılsalar bile,
unutmamalıyız ki sağ akım, krizden sonra endişeli ve ekonomik olarak
zayıf toplumun kötü moralinden yararlanmak isteyecek.
Mevcut hükümetlerin virüsle mücadelede göstereceği başarı sadece
siyasi partiler için değil, aynı zamanda liberal iktidar rejiminin, kendisinin
geleceği için de büyük önem taşıyor.

Salgın krizinin, kitle sisteminin bir bütün olarak hesap verebilirliğinin
yolunu açıp açmayacağını ve aşırı sağ gibi alternatifler arayışının
önünde olup olmadığını anlamak şimdilik bir hayli zor.

Virüs krizinin panik, güvensizlik ve hile ikliminin yansımalarını ancak
krizden sonraki dönemde göreceğiz.

Bir cevap yazın