Adana'nın ulaşım sorunlarına bilimsel çözümler üretilecek -

Adana’nın ulaşım sorunlarına bilimsel çözümler üretilecek

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu Ulaşım Çalışma Grubu, ulaşımda araçların değil insanın odak noktası olduğu, çok boyutlu ve çok disiplinli çözümlerin geliştirilmesi gerektiği bilinciyle çalışmaların sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı. 

TMMOB Adana İKK Sekreteri Erol Salman, konuyla ilgili TMMOB’ye bağlı Odaların temsilcileriyle oluşturdukları Ulaşım Çalışım Grubu ile birlikte Çukurova Gazeteciler Cemiyetinde yaptığı açıklamada, çözüm odaklı sonuçlar elde edebilmek için tüm ilgili kurumların, sivil toplum örgütlerinin,  meslek odalarının birlikte çalışma yürütmesinin önemine dikkat çekerek bu doğrultuda çalışma yürüttüklerini belirtti.

ULAŞIM ANA PLANI HAZIRLANMALIDIR

Hızlı ve çarpık gelişme sonucu Adana’da kentleşme sürecinin sancılı yaşandığını belirten Erol Salman, “Dolayısıyla Adana’nın çözüm bekleyen çok sayıda sorunu bulunmaktadır. Bu sorunların başta gelenlerinden biri kent içi trafik ve ulaşım sorunudur. Adana, kent içi ulaşım ve trafik planlaması ile işletmeciliği açısından çağdaş uygulamaların çok uzağında kalmış, yasal bir sorumluluk olan ulaşım ana planı henüz hazırlanmamıştır” dedi.

TMMOB’ye bağlı Odaların Adana Şubeleri olarak bu önemli sorun konusunda gerek birlikte gerekse Şubeler bazında basın açıklaması, panel ve kongrelerle, hazırlanan raporlarla çözüm doğrultusunda yıllara dayayan çalışma yürüttüklerini belirten Salman şunları söyledi:

 “Ancak ne yazıktır ki geçen yıllarda kentin ulaşım sistemindeki sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan bu önerilerin hiçbiri dikkate alınmamış, uygulama yönünde herhangi bir adım atılmamıştır. Biz ısrarla çözüm sağlanana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızın bir parçası olarak 15-16 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz Adana Kent Sorunları Sempozyumunun devamı niteliğinde, konuyla ilgili meslek odalarımızın temsilcileriyle TMMOB Adana İKK bünyesinde Ulaşım Çalışma Grubu oluşturduk. Komisyonda,   içinde bulunduğumuz süreçte yapılabilecekler, Adana’da yıllara dayanan araştırmalarımızın ışığında değerlendirmeye alındı.

ÇÖZÜM ODAKLI SONUÇ İÇİN GÜÇBİRLİĞİ

Bu değerlendirmelerimizi daha kapsamlı yapabilmek adına konuyla ilgili örgütlenmelerle ve çözümün ana odağında bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduğumuz toplantılar yaptık. Bu çalışmalarımızı bir sistem dahilinde sürdürmeye devam ediyoruz.

Şurası açıktır ki çözüm odaklı sonuçlar elde edebilmek tüm ilgili kurumların, sivil toplum örgütlerinin,  meslek odalarının ve elbette Adanalıların, Adana’nın çağdaş bir kent kimliğine ulaşması doğrultusunda, kararlılıkla güç birliği içinde çalışmasından, atılacak adımların bilim ve tekniğin ışığında tespit edilmesinden ve uygulanmasını sağlamaktan geçmektedir.

ULAŞIM ÇALIŞTAYI

Bu çalışmamızın bir parçası olarak konuyla ilgili her kesimden katılımcıları davet edeceğimiz Adana kent içi trafik sorunlarını tartışacağımız bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Bu çalıştayda, Adana kent içi trafik sorununa çözümü bulma doğrultusunda; master planın önemi, araç trafiğinden arındırılacak bölgelerin tespiti, toplu taşıma araçlarının işleyişindeki aksaklıklar, yayalaştırma yapılarak kent kültürünü ortaya çıkaracak ve esnafa hareketlilik sağlayacak bölgelerin oluşturulması, pazar yerlerinin trafiğe etkisi, şehir içinde ses, görüntü ve hava kirliliği sorunun bertaraf edilmesi,    bisiklet yollarının imar planına eklenmesi, uzun erimli planların hazırlanma sürecinin başlatılmasının yanı sıra orta ve kısa vadeli trafiği rahatlatıcı çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi, hafif raylı sisteminin rantabl hale getirilmesi vb. konuları değerlendireceğiz. Çalıştaydan çıkan sonuçları Adana kamuoyuyla paylaşacağız.

Adana kent içi ulaşım sistemi, geçmiş dönem yerel yöneticilerin kişisel kararlarına dayalı olarak yap-boz yaklaşımı ile çelişkili uygulamalara sahne olmuştur. Çözüm getirmek yerine telafisi zor sorunlar bırakmışlardır. Bu nedenle bu dönem göreve gelen Büyükşehir ve ilçe Belediyelerine önemli sorumluluk düşmektedir.

VATANDAŞLARIN BEKLENTİLERİ VARDIR

Yolları yürünemez hale gelen, karmaşaya dönen trafiğiyle sağlıksız bir kente dönüşen Adana’mızdaki sorunların giderilmesinde vatandaşlarımızın beklentileri vardır. Yaşanabilir sağlıklı bir kent için faydacılıktan, oy kaygılarından uzak bir anlayışla sürdürülecek bilime ve tekniğe dayalı, önceliği insan olan bir anlayışla sorunların giderilmesinde önemli mesafeler kaydedileceği açıktır. Kent içi ulaşımda araçların değil, insanın odak noktası olduğu, çok boyutlu ve çok disiplinli çözümlerin geliştirilmesi gerektiği bilinciyle çalışmaların sürdürülmesi önemlidir.  

Kısa ve orta vadede uygulanabilecek plan çalışmalarının ve uygulamalarının yanı sıra Adana için olmazsa olmazımız olan Adana Ulaşım Ana Planının; nazım imar planı, sakınım planı ve uygulama imar planları, kentsel dönüşüm, sanayi ve peyzaj ana planlarıyla uyum, koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde oluşturulmasıdır.

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu olarak bilgi birikim ve araştırmalarımızla Adana’nın hizmetinde olmaya devam edeceğimizi bu vesileyle bir kez daha vurgularız.”

1 thought on “Adana’nın ulaşım sorunlarına bilimsel çözümler üretilecek

  1. Kent içi ulaşım mutlaka raylı sistem, toplu taşımacılık ve bisiklet ile çözülür. İstediğiniz kadar çalıştay yapıp süslü örnekler verin sonuç yok. Bundan önceki yönetim ilk geldiğinde dediğiniz çalıştayı yaptı biz bisiklet kulübünü de çağırdı bazı sonuçlar ortaya cıktı orda da kaldı. Dolmuşları kaldırmazsanız boşa kürek cekmiş olursunuz. Dışardan davet ettiğniz misafirleri 5 yıldızlı otellerde ağırlar ucak parasına kadar karşılarsınız. Adana yı Adana lı bilir. Çalıştaydaki herkesi bisikletle şehirde bir gezdirin de görsünler ulaşım sorununu, yolların durumunu.

Bir cevap yazın