Çukobirlik’ten Mihmandar’da 56 milyon TL rayiç bedel iddiasına dava tehditi: Yalan mı yoksa talan mı?

2000’li yılların başında “Tarım Reformu” adı altında tasfiyesine başlanan iplik ve dokuma tesisleri kapatılan Çukobirlik, borçlarını borçlanarak ödemeye ve gayrimenkullerini satarak borç azaltma girişimlerini sürdürüyor. […]