Kazıların süresi 6 aya uzatıldı: Misis Köprüsü daha güzel olacak

Tarihi, milattan öncesine dayanan, üzerinde antik çağdan itibaren sayısız medeniyetlerin kurulduğu, krallıkların, derebeyliklerin, padişahlıkların hüküm sürdüğü Misis’te kazılar  ayda 6 aya çıkarıldı. Yüreğir Belediye Başkanı […]