Dünyanın en büyük bankalarının biyoçeşitlilik tahribatına sebep olan belli başlı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere sağladığı krediler ve sigortalar ilk kez ölçüldü. Yok Oluşu Finanse Etmek raporu, 2019 yılı boyunca 50 küresel bankanın, küresel yok olma krizinin birincil nedenleri olarak belirlenen gıda, ormancılık, madencilik, fosil yakıtlar, altyapı, turizm ve ulaştırma ve lojistik […]