11 yılda 2 bin 975 kadın öldürüldü -

11 yılda 2 bin 975 kadın öldürüldü

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, keskin bir ideolojik tercihten beslenilmesi nedeniyle kadın cinayetlerinin görmezden gelindiğini vurguladı.

ADANA – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, erkek şiddetini önleyecek kanuni düzenlemeler hayata geçirilmediği ve cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmadığı sürece kadın cinayetlerinin önlenemeyeceğine dikkat çekti.
İktidar partisinin, kadın cinayetleriyle ilgili resmi verilerin başladığı 2008 yılından bu yana araştırma önergeleri ve kanun tekliflerine adeta kulaklarını tıkadığını kaydeden Dr. Şevkin, yine 2011 yılında imzaya açılan ve 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’nin kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, faillerin yargılanması ve cezalandırılması için titizlikle hazırlanan bir metin olmasına rağmen uygulamadan kaçınıldığını vurguladı.


CİNAYETLER ARTIYOR!
2008’de 80, 2009’da 109, 2010’da 180, 2011’de 121, 2012’de 201, 2013’te 237, 2014’de 294 kadın, 2015’te 303, 2016’da 328, 2017’de 409, 2018’de 440, 2019’un ilk 8 ayında 273 kadın olmak üzere son 11 yılda 2975 kadının öldürüldüğünü ifade eden Dr. Şevkin, sadece 2019’un Temmuz ayında 31, Ağustos ayında ise 28 kadının katledildiğini, 2019’un 8 aylık bölümünde toplam 273 kadının cinayete kurban gittiğini ifade etti. Resmi olmayan rakamlara göre son 11 yılda kadın cinayetlerinde yüzde 1500’lük bir artış yaşandığını vurgulayan, 10 kadından 4’ünün şiddetle karşı karşıya kaldığının görüldüğünü belirten Dr. Şevkin, nüfusun yarısı kadın olan Türkiye’de şiddetle karşı karşıya kalan kadın sayısının 14 milyona dayandığını söyledi.
Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nin önemini kavrayamadığını, sözleşmenin imzalandığı 2011 yılının Türkiye’de kadın cinayetlerinin büyük oranda azaldığı tek yıl olduğunun belirlendiğini kaydeden Dr. Şevkin, kadına yönelik her türlü şiddet, taciz, tecavüz ve cinayetlerde kolluk kuvvetleri ve yargının ‘somut delil’ talebinin kadınları tam anlamıyla savunmasız bıraktığını kaydetti.


ÖZGECAN’DAN SONRA 1753 KADIN KATLEDİLDİ!
Yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması gerektiğini belirten, Dr. Şevkin, 2015 yılında hunharca katledilen Özgecan Aslan’dan sonra bu güne kadar 1753 kadının acımasızca öldürüldüğünü, Temmuz 2018’de kadın ve çocuklara yönelik cinayet, taciz, tecavüz ve şiddetin araştırılıp çözüm bulunması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) araştırma önergesi sunduğunu hatırlattı. Bugüne kadar bir çok milletvekilinin de konuyu meclis gündemine taşıdığını belirten Dr. Şevkin, Türkiye’yi derinden yaralayan kadın cinayetlerinin, kadına yönelik, taciz, tecavüz ve şiddet olaylarının engellenmesine yönelik hiçbir gelişmenin yaşanmadığını, iktidar partisinin önergeleri ve kanun tekliflerini görmezden geldiğini, bu sorunlara adeta kulak tıkadığını dile getirdi.


SİSTEM, ANCAK KADIN MÜCADELESİYLE DEĞİŞİR!
Bu sorunların görmezden gelinmesinin tamamen ve keskin bir ideolojik tercihten beslenilmesinden kaynaklandığını savunan Dr. Şevkin, sistemin ancak kadınların mücadeleleriyle, Cumhuriyet ilke ve devrimlerinin, laiklik ve demokrasinin içselleştirilmesiyle değişebileceğine işaret etti.
Kadınları kendi yaşam biçimine, haklarına ve özgürlüklerine açık bir politik tutumla sahip çıkmaya çağıran, kadınların kendilerine dayatılan erkek egemenliğini reddetmeleri gerektiğini ifade eden Dr. Şevkin, aksi halde sorunların devam edeceğini belirtti.


EĞİTİM SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ…
Kadınların erkek çocuklarını yetiştirirken kadın-erkek eşitliği bilincini daha çok aşılamasının, bu bilincin oluşması için kadınların da hakları konusunda daha çok eğitim-öğretime yönelmesinin önemini vurgulayan Dr. Şevkin, iktidarın eğitim sistemini yap-boz tahtasına döndürdüğünü, okullarda bu konuda eğitim vermenin aksine son yıllarda basına da yansıdığı üzere erkek üstünlüğü, kadının erkeğin kölesi zihniyetinin bilinçaltına yerleştirilmeye çalışıldığı (görseller, masallar, hikayeler ) çağdışı eğitim modellerine yer verdiğini kaydetti.


TABLO ÇOK ACI!
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, şunları söyledi:
“Türkiye’nin kadın-erkek eşitliğinde Zimbabve, Senegal, Etiyopya, İran, Suriye ve Mısır gibi ülkelerin gerisinde kaldığını kaydeden Dr. Şevkin, “Eşitlikte 134 ülke arasında 126’ncı sırada kalan kadınlarımız, ekonomik hayata katılım ve fırsat eşitliğinde 134 ülke arasında 131’inci sıradadır. Siyasi katılımda 99’uncu, eğitimde 109’uncu olan Türkiye’nin karşısında kabul edilemez bir tablo bulunmaktadır. TBMM, kadının iş hayatında, siyasette, kültür ve sanatta, sporda, eğitimde eşit temsil edilmesi, şiddete, tacize ve tecavüze uğramaması, öldürülmemesi, bunun yanı sıra Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek, çağdaş ülke normlarına ulaşmasını sağlayacak çocuklarımızın, gençlerimizin fiziksel ve cinsel saldırıyla birlikte hayatlarına son veren zihniyetin sona erdirilmesi amacıyla üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.” (Basın Bülteni)

Bir cevap yazın